SEARCH :

THÀNH PHẦN
Hoạt chất: Celecoxib 200 mg.
Tá dược: Lactose monohydrat, Prejel, tinh bột ngô, Magnesi stearat.
Thành phần
- Hoạt chất: Paracetamol 250 mg.
- Tá dược: Sorbitol, Acid citric khan, Natri hydrocarbonat khan, Natri carbonat khan, Natri benzoat, Natri saccharin, Kollidon K30, Natri lauryl sulfat, Hương vị cam.
THÀNH PHẦN
Mỗi viên nén sủi bọt chứa paracetamol 500mg.
Tá dược: Acid citric khan, Natri hydrocarbonat khan, Mannitol, Natri saccharin, Kollidon K30, PEG 6000, Natri benzoat.