SEARCH :

Tuyển Dụng

Tại Hasan - Dermapharm, tài năng của bạn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người ở khắp mọi nơi. Cho dù bạn lựa chọn một cơ hội làm việc trong bộ phận nghiên cứu và phát triển, sản xuất, tiếp thị, bán hàng, tài chính hoặc công nghệ, bạn sẽ đóng góp cho sự phát triển của công ty và trên hết là sự ra đời của các loại thuốc thế hệ tiếp theo - những đột phá mà chúng tôi tin rằng sẽ làm cho sức khỏe tốt hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi thế hệ.
Nếu bạn đang mong muốn, cam kết tạo nên một sự khác biệt đáng kể nơi bạn làm việc, chúng tôi mời bạn tìm hiểu thêm về các cơ hội nghề nghiệp tại Hasan – Dermapharm cũng như các hoạt động kinh doanh, sản phẩm và kế hoạch phát triển trong tương lai của chúng tôi.