SEARCH :

Lễ Hội Hasan 2015 " Huyền Thoại Mẹ"

chương trình thi văn nghệ
Chương trình văn nghệ
trao bằng khen cho các tài xế xuất sắc
Chụp hình lưu niệm
Đấu vật tay
Các nhân viên tham gia trò chơi
Lễ Chào Cờ trước khi bắt đầu lễ hội