SEARCH :

lễ hội Hasan 2011

lá»… há»™i hasan 2011
lá»… há»™i hasan 2011
lá»… há»™i hasan 2011
phần thi văn nghệ
lá»… há»™i Hasan 2011
phần thi văn nghệ
phần thi văn nghệ
lá»… há»™i Hasan 2011
lá»… há»™i Hasan 2011
lá»… há»™i Hasan 2011
phần thi văn nghệ
biểu diễn văn nghệ
ông Bùi Đức Thắng Phát biểu
lá»… há»™i hasan 2011
ông Bùi Đức Thắng Phát biểu
phần thi văn nghệ
biểu diễn văn nghệ
phần thi văn nghệ
ông già Noel lên đố vui
phần thi văn nghệ
ông Bùi Đức Thắng và ông Trần Đình Hưởng cắt bánh kem
phần thi tập hát ca khúc Hasan Việt Nam
biểu diễn văn nghệ
trao giải thưởng cho các thí sinh
lá»… há»™i Hasan 2011
lá»… há»™i Hasan 2011
lá»… há»™i Hasan 2011
lá»… há»™i Hasan 2011
lá»… há»™i Hasan 2011
lá»… há»™i Hasan 2011
lá»… há»™i Hasan 2011
lá»… há»™i Hasan 2011
lá»… há»™i Hasan 2011
Phần biểu diễn Múa của các khách mời
Phần biểu diễn Múa của các khách mời
trao giải thưởng cho các thí sinh
phát quà cho mọi người trước khi về