SEARCH :

Chế độ đãi ngộ và khen thưởng xứng đáng

 

Chúng tôi kích thích sự sáng tạo trong suốt công ty thông qua việc duy trì một nền văn hóa mà trong đó mọi nhân viên cảm thấy được đánh giá và khen thưởng cho các ý tưởng và đóng góp của mình vào thành công của công ty - những ý kiến đó có thể tạo sự khác biệt trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi. Điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ được trao cơ hội để thử thách, trải nghiệm, khám phá và sáng tạo trong công việc.

Chính sách về lương bổng và phúc lợi của chúng tôi được xây dựng nhằm mục đích thu hút và duy trì những tài năng xuất sắc cho công ty, trong hiện tại và cả tương lai. Các chính sách về lương bổng của chúng tôi mang tính cạnh tranh cao và đảm bảo các cá nhân và tập thể được tưởng thưởng đúng với sức đóng góp của mình. Ngoài chế độ lương, thưởng, bạn còn được hưởng những khoản phụ cấp tùy thuộc vị trí công tác, năng lực làm việc… Chúng tôi cũng hiểu rằng mỗi cá nhân đều có những nguyện vọng và nhu cầu khác nhau, do đó chúng tôi tiếp cận mộ cách sáng tạo để cung cấp các chế độ đãi ngộ và khen thưởng xứng đáng cho bạn.