SEARCH :

Cơ hội phát triển và đạt mục tiêu nghề nghiệp

 

Chúng tôi vạch ra con đường phát triển nghề nghiệp cụ thể cho bạn. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tự chủ trong công việc ngay từ khi bạn gia nhập công ty. Với khát vọng trở thành công ty thuốc chuyên khoa hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, trong quá trình phát triển và mở rộng đó sẽ có nhiều công việc mới được tạo ra, bạn sẽ có cơ hội được thử sức với những vai trò, thách thức mới.


Khả năng quản lý công việc ở tất cả các vị trí là một trong những giá trị quan trọng của chúng tôi, do đó, bạn sẽ được khuyến khích đảm nhận nhiều trách nhiệm, luân chuyển làm việc tại nhiều bộ phận khác nhau để đạt được tầm nhìn và đảm nhận trọng trách lớn hơn trong công ty. Bạn có khát vọng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những cơ hội để phát triển khả năng lãnh đạo với các khóa huấn luyện trong và ngoài nước, cho phép bạn phát triển nghề nghiệp trong một bối cảnh toàn cầu.