SEARCH :

Thần kinh

THÀNH PHẦN

Risperidone ………………………………………………………………… 2 mg

Tá dược vừa đủ ………………………………… …………………… 1 viên

( Lactose monohydrat, Avicel M101, Tinh bột ngô, Natri lauryl sulfat, Aerosil, Magnesi stearat, HPMC 615, HPMC 606,  PEG 6000, Titan dioxyd, Sắt oxyd đỏ, Sắt oxyd vàng, Tween 80 )


THÀNH PHẦN

Fursultiamine  (TTFD)………………………………………………………………………… 50,0 mg

Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6)…………………………………… 250,0 mg

Cyanocobalamin (Vitamin B12)…………………………………………………… 250,0 mcg

Tá dược vừa đủ ……………………………………………………………………………………… 1 viên

THÀNH PHẦN
Pyridostigmine bromide ……………………………………   60 mg
Tá dược vừa đủ ………………………………… …………………… 1 viên

THÀNH PHẦN
Thiamin hydrochloride (Vitamin B1) …………………………………… 125,0 mg
Pyridoxin hydrochloride (Vitamin B6 …………………………………  125,0 mg
Cyanocobalamin (Vitamin B12…………………………………………………  0,125 mg
Tá dược vừa đủ ………………………………… …………………… 1 viên

THÀNH PHẦN
Fluoxetine …………………………………………………………………… 20 mg
Tá dược vừa đủ ………………………………… …………………… 1 viên

THÀNH PHẦN
Fluoxetine …………………………………………………………………… 10 mg
Tá dược vừa đủ ………………………………… …………………… 1 viên

THÀNH PHẦN
Gabapentin ………………………………………………………………… 300 mg
Tá dược vừa đủ ………………………………………………………  1 viên

THÀNH PHẦN
Hoạt chất: Eperison hydroclorid 50 mg .
Tá dược: Lactose monohydrat, Crospovidon, Magnesi stearat, Avicel, Prejel, Goâm shellac, gôm arabic, Gelatin, Saccharose, Talc, Magnesi carbonat, Titan dioxyd, sáp ong, Sáp carnauba.
Thành phần:
Hoạt chất: Pregabalin 75 mg
Tá dược: Lactose monohydrat, Tinh bột ngô, Magnesi stearat.
Thành phần
Hoạt chất: Piracetam 400 mg, Cinarizin 25 mg.
Tá dược: Natri starch glycolat, Kollidon, Lactose monohydrat, Magnesi stearat, Aerosil, HPMC 615, HPMC 606, PEG 6000, Titan dioxid, Talc.