SEARCH :

Thần kinh

THÀNH PHẦN

Risperidone ………………………………………………………………… 2 mg

Tá dược vừa đủ ………………………………… …………………… 1 viên

( Lactose monohydrat, Avicel M101, Tinh bột ngô, Natri lauryl sulfat, Aerosil, Magnesi stearat, HPMC 615, HPMC 606,  PEG 6000, Titan dioxyd, Sắt oxyd đỏ, Sắt oxyd vàng, Tween 80 )


THÀNH PHẦN

Fursultiamine  (TTFD)………………………………………………………………………… 50,0 mg

Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6)…………………………………… 250,0 mg

Cyanocobalamin (Vitamin B12)…………………………………………………… 250,0 mcg

Tá dược vừa đủ ……………………………………………………………………………………… 1 viên

THÀNH PHẦN
Pyridostigmine bromide ……………………………………   60 mg
Tá dược vừa đủ ………………………………… …………………… 1 viên

THÀNH PHẦN
Thiamin hydrochloride (Vitamin B1) …………………………………… 125,0 mg
Pyridoxin hydrochloride (Vitamin B6 …………………………………  125,0 mg
Cyanocobalamin (Vitamin B12…………………………………………………  0,125 mg
Tá dược vừa đủ ………………………………… …………………… 1 viên

THÀNH PHẦN
Fluoxetine …………………………………………………………………… 20 mg
Tá dược vừa đủ ………………………………… …………………… 1 viên

THÀNH PHẦN
Fluoxetine …………………………………………………………………… 10 mg
Tá dược vừa đủ ………………………………… …………………… 1 viên

THÀNH PHẦN
Piracetam …………………………………… 800 mg
Tá dược vừa đủ ……………………… 1 viên

THÀNH PHẦN
Gabapentin ………………………………………………………………… 300 mg
Tá dược vừa đủ ………………………………………………………  1 viên

THÀNH PHẦN
Hoạt chất: Eperison hydroclorid 50 mg .
Tá dược: Lactose monohydrat, Crospovidon, Magnesi stearat, Avicel, Prejel, Goâm shellac, gôm arabic, Gelatin, Saccharose, Talc, Magnesi carbonat, Titan dioxyd, sáp ong, Sáp carnauba.
Thành phần
-              Hoạt chất: Natri citicolin tương đương với Citicolin 500 mg.
-              Tá dược: Kollidon K30, Tinh bột ngô, Avicel M101, Lactose monohydrat, Natri starch glycolat, Talc, Magnesi stearat.
Thành phần:
Hoạt chất: Pregabalin 75 mg
Tá dược: Lactose monohydrat, Tinh bột ngô, Magnesi stearat.
Thành phần
Hoạt chất: Piracetam 400 mg, Cinarizin 25 mg.
Tá dược: Natri starch glycolat, Kollidon, Lactose monohydrat, Magnesi stearat, Aerosil, HPMC 615, HPMC 606, PEG 6000, Titan dioxid, Talc.
THÀNH PHẦN
Mỗi viên nén dài bao phim chứa  2 mg Risperidon.
Tá dược : Tinh bột ngô, Lactose monohydrat, HPMC 606, Cellulose vi tinh thể, Silic oxyd keo khan, Natri laurylsulfat, Magnesi stearat, Polyvinyl alcohol, PEG, Talc, Titan dioxyd, Sắt oxyd vàng, màu vàng Quinoline, màu vàng Sunset.