SEARCH :

Hô Hấp

THÀNH PHẦN

Acetylcysteine …………………………………… 100 mg
Tá dược vừa đủ …………………………………… 1 gói

THÀNH PHẦN

Acetylcysteine …………………………………… 200 mg
Tá dược vừa đủ …………………………………… 1 gói
-  Hoạt chất: Fexofenadin hydroclorid 120 mg.
-   Tá dược: Cellulose vi tinh thể, natri croscarmellose, tinh bột ngô, povidon K30, magnesi stearat, HPMC 615, HPMC 606, PEG 4000, oxid sắt đỏ, oxid sắt vàng, titan dioxid.