SEARCH :

Ngoài Da

Thành phần
-  Hoạt chất: Clotrimazol 1%.
-  Tá dược: cetylalcol, cremophor A6, cremophor A25, paraffin lỏng, glycerin, propylen glycol, methyl paraben, propyl paraben, nước tinh khiết.
Thành phần
Hoạt chất: Erythromycin 4%.
Tá dược: butylhydroxytoluen, hydroxypropyl cellulose, ethanol 96%.
Thành phần
Hoạt chất: Betamethason dipropionat 0,064% và Acid salicylic 3%.
Tá dược: vaselin trắng, parafin lỏng, parafin rắn.
Thành phần
Hoạt chất:  Clotrimazol 1%.
Tá dược: sorbitan stearat, tween 60, cetyl palmitat,  cetostearyl alcohol, benzyl alcohol, octyl dodecanol, nước tinh khiết.
Thành phần
Hoạt chất:  Triamcinolon acetonid 0,1%.
Tá dược: propylen glycol, glycerol monostearat 40 – 55%, cetyl alcohol, isopropyl palmitat, tween 60, nước tinh khiết.
Thành phần
Mỗi tuýp 5 g  chứa 5% aciclovir.
Tá dược: Parafin lỏng, glycerin, propylen glycol, vaselin trắng, cremophor A6, cremophor A25, cetyl alcol, methyl paraben, propyl paraben, tinh dầu trà xanh, nước tinh khiết.
Thành phần
Hoạt chất: Miconazol nitrat 2%.
Tá dược: Cetostearyl alcol, Cetyl alcol, Cremophor A6, Cremophor A25, Paraffin lỏng, Glycerin, Propylen glycol, Methyl paraben, Propyl paraben, Nước tinh khiết.

Kem dưỡng ẩm