SEARCH :

Tìm kiếm sản phẩm

Các sản phẩm của Hasan – Dermapharm giúp điều trị và ngăn chặn một loạt các điều kiện - từ phổ biến nhất cho đến các bệnh thách thức nhất cho người dân. Để tìm hiểu thêm về một sản phẩm cụ thể, xin mời bạn sử dụng công cụ dưới đây để tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc theo thành phần chính của sản phẩm.

THÀNH PHẦN
Atorvastatin ………………………………………… 10 mg
Tá dược vừa đủ ………………………………… 1 viên
( Calcium carbonate, Lactose monohydrate, Prejel PA5, Avicel M101, Croscarmellose, Kollidon K30, Tween 80, Magnesium stearate, HPMC 615, HPMC 606, PEG 6000, Talc, Titanium dioxide )

THÀNH PHẦN

Atorvastatin ………………………………………… 20 mg

Tá dược vừa đủ ………………………………… 1 viên

( Calcium carbonate, Lactose monohydrate, Prejel PA5, Avicel M101, Croscarmellose, Kollidon K30, Tween 80, Magnesium stearate, HPMC 615, HPMC 606, PEG 6000, Talc, Titanium dioxide )

THÀNH PHẦN
Azithromycin ………………………………………  250 mg
Tá dược vừa đủ …………………………………… 1 viên

THÀNH PHẦN

Acetylcysteine …………………………………… 100 mg
Tá dược vừa đủ …………………………………… 1 gói

THÀNH PHẦN

Acetylcysteine …………………………………… 200 mg
Tá dược vừa đủ …………………………………… 1 gói