SEARCH :

Thời sự Y học - Tim mạch

PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh
Bệnh viện Tim Tâm Đức;
Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch;
Viện Tim TP.HCM.

Mục tiêu nghiên cứu: xác định tính an toàn kê đơn spironolactone ở trung tâm sức khỏe quốc gia Vương Quốc Anh.
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TRONG CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA VÀ KIEÅM SOAÙT BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ