SEARCH :

Thời sự Y học

Khuyến cáo 2008 của Hội Tim mạch học Việt Nam về: Ap dụng lâm sàng siêu âm tim 

Trưởng ban soạn thảo: PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh
Các ủy viên: GS.TS.BS. Phạm Gia Khải
GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt
PGS.TS.BS. Đỗ Doãn Lợi
BS. Đào Hữu Trung
TS.BS. Lê Thị Thanh Thái
TS.BS. Đinh Thu Hương 
BS. Trương Thanh Hương
BS. Nguyễn Thị Tuyết Minh
TS.BS. Lê Thị Thiên Hương
ThS.BS. Huỳnh Ngọc Thiện
BS. Đỗ Thị Kim Chi
ThS.BS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Trưởng ban soạn thảo: GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước
Các ủy viên: GS.BS. Phạm Tử Dương
GS.BS. Vũ Đình Hải
TS.BS. Trần Văn Huy
TS.BS. Vũ Điện Biên
TS.BS. Trương Thanh Hương
PGS. TS.BS. Trương Quang Bình

Trưởng ban soạn thảo: GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước
Các ủy viên: GS.BS. Phạm Tử Dương
GS.BS. Vũ Đình Hải
TS.BS. Trần Văn Huy
TS.BS. Vũ Điện Biên
TS.BS. Trương Thanh Hương
PGS. TS.BS. Trương Quang Bình

  • Hướng mới điều trị bệnh đái tháo đường týp 1
  • Hiệu quả của Glimepiride trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2 người Nhật
  • HIỆU QUẢ CỦA KẾT HƠP ĐIỀU TRỊ LIPID MÁU TRONG KIỂM SOÁT BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TRONG THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG HÀNH ĐỘNG KIỂM SOÁT NGUY CƠ TIM MẠCH TRONG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (ACCORD)
  • GLYCATED HEMOGLOBIN, ĐÁI THÁO ĐƯỜNG,VÀ NGUY CƠ TIM MẠCH Ở NGƯỜI LỚN KHÔNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
  • Hướng mới điều trị bệnh đái tháo đường týp 1