SEARCH :

Tầm nhìn và Sứ mạng

Tầm nhìn

Trở thành một công ty thuốc generic hàng đầu trong sự tin cậy của bệnh nhân, khách hàng, nhân viên và cổ đông.

Sứ mạng

Hasan – Dermapharm luôn tiên phong trong việc nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với tiêu chí : “ Chất lượng châu âu trên từng viên thuốc “ để phòng và chữa trị, giảm thiểu gánh nặng và nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Chúng tôi hy vọng lợi nhuận, nhưng chỉ từ những công việc đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và mang lại lợi ích cho mọi người.